Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 180036G ulicy Okrężnej w Sztutowie

Sztutowo 2017-12-27 UZ.271.07.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi gminnej nr 180036G ulicy Okrężnej w

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych części działki 394/3 w obrębie geodezyjnym Sztutowo w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa cmentarza komunalnego w Sztutowie ".

Sztutowo 2017-08-11 UZ.271.05.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- prze