Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 180036G ulicy Okrężnej w Sztutowie

Sztutowo 2017-12-27 UZ.271.07.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogi gminnej nr 180036G ulicy Okrężnej w Sztutowie Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo- Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Sztutowo 2017-12-04 UZ.271.10.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia:Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku:...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo – część I  i  II

Sztutowo 2017-11-30 UZ.271.08.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów z terenów publicznych oraz odpadów...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo - Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Sztutowo 2017-11-17 UZ.271.06.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia:Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Sztutowo - Kąty Rybackie w ramach realizacji projektu pn. "Ochrona i zabezpieczenie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych części działki 394/3 w obrębie geodezyjnym Sztutowo w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa cmentarza komunalnego w Sztutowie ".

Sztutowo 2017-08-11 UZ.271.05.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych części działki 394/3 w obrębie geodezyjnym Sztutowo w...

Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania, przedmiot zamówienia: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie”.

Sztutowo 2017-06-29 UZ.271.03.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego...