Ogłoszenie o zamówieniach rok 2014

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

Sztutowo, 2014-07-23

UZ.2710.13.2014

 

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

 

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły w dniu: 18.07.2014r. zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zmianami) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie Nr 1

Proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie jakie zabudowy Wykonawca ma zamontować. Czy mają to być zabudowy istniejące, czy należy zastosować nowe zabudowy? Jeżeli wykonawca ma dostarczyć i zamontować nowe zabudowy, to proszę wskazać z jakiego materiału mają być wykonane, czy ma to być np. płyta MDF z otworami montowana na stelażu, czy zabudowa metalowa z blachy perforowanej malowana proszkowo? W zależności od rodzaju takiej zabudowy ceny bardzo się równią i może to powodować dużą rozbieżność w wartości cenowej całej oferty.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zabudowy mają być nowe z płyty MDF w kolorze naturalnej sosny. Zabudowy muszą być atestowane dla szkół i przedszkoli muszą być tak wykonane, aby gwarantowały swobodny przepływ podgrzewanego powietrza.

 

Pytanie Nr 2

W opisie technicznym pkt 3.1 jest zapis: „… Do ponownego montażu zostaną zastosowane: - zawory termostatyczne wraz z głowicą Dn15”. W związku z powyższym Wykonawca pyta: czy w/w zawór wraz z głowicą należy tylko zamontować, czy zakupić nowy komplet i zamontować?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca robót powinien zdemontować istniejące zawory przy grzejnikowe wraz z głowicami termostatycznymi i ponownie je zamontować na nowych grzejnikach, a brakujące uzupełnić. Zawory przy grzejnikowe Dn 20 należy zdać inwestorowi, a w ich miejsce zamontować zawory Dn15 wraz z głowicą zdemontowaną  z zaworu Dn20.

 

Z up. Wójta Gminy

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-07-23
Dokument wytworzony przez: Referat gospodarki nieruchomościami zagospodarowania przestrzennego inwestycji komunalnych remontów oraz drogownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aldona Godek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2014 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 388
23 lipca 2014 14:34 Aldona Godek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)