Ogłoszenie o zamówieniach rok 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 51 w Groszkowie na odcinku od 0+000 do 0+500

Sztutowo 2015-08-10 UZ.2710.04.2015 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postęp

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 51 w Groszkowie na odcinku od 0+000 do 0+500

Sztutowo 2015-07-29 UZ.2710.04.2015 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 51 w Groszkowie na od

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Przewozy szkolne na terenie Gminy Sztutowo od 01.09.2015 r. do 31.12.2016 r.

Sztutowo 2015-07-27 UZ.2710.03.2015 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Przewozy szkolne na terenie Gminy Sztutowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedmiot zamówienia: Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury

Sztutowo 2015-03-23 UZ.2710.02.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32469-2015 z dnia 2015-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1.Przedmiotowa inwestycja obejmuje remont skweru wypoczynkowego zlokalizowanego na terenie dz. nr 298/11, 342/19, 338/13, 338/14, 339/3, 339/2,339/1, 3

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury

Sztutowo 2015-03-23 UZ.2710.02.2015 Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówieni

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury

Sztutowo 2015-03-16 UZ.2710.02.2015 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamówienia: Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury

Sztutowo 2015-03-09 UZ.2710.02.2015 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul.