Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych Gminy Sztutowo

Sztutowo, 2015-10-15 UZ.2710.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości objętych systemem w granicach administracyjnych...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 51 w Groszkowie na odcinku od 0+000 do 0+500

Sztutowo 2015-08-20 UZ.2710.04.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 51 w Groszkowie na odcinku od 0+000 do 0+500 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Przewozy szkolne na terenie Gminy Sztutowo od 01.09.2015 r. do 31.12.2016 r.

Sztutowo 2015-08-20 UZ.2710.03.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia- przedmiot zamówienia: Przewozy szkolne na terenie Gminy Sztutowo od 01.09.2015 r. do 31.12.2016 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury

Sztutowo 2015-04-02 UZ.2710.02.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia...