Prawo miejscowe (2003)

Wybierz rok

Ewidencja mieszkań komunalnych

Ewidencja mieszkań komunalnych Gminy Sztutowo, jest prowadza przez inspektora ds. gospodarki komunalnej Panią Annę Góra, pokój numer 15, tel. 055/247 81 51 wew.32

Ewidencja obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (niebędących: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych),...

Ewidencja gruntów

Baza danych ewidencji gruntów jest prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Nowym dworze Gdańskim. Stanowisko w Urzedzie Gminy z dostępem do Ewidencji gruntów pełni Pani Renata Głąb - Inspektor Urzędu Gminy w Sztutowie, tel. 055/247 81 51 wew. 48, pokój numer 12

Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez referenta Urzędu Gminy w Sztutowie - Ewę Ściubę, tel 055/ 247 81 51 wew. 42, pokój numer 4

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Sztutowo

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Sztutowo prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz. U. 69 poz. 636 z 2003 r.)