Prawo miejscowe (2007)

Wybierz rok

Uchwała nr IV/17/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 luty 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007rok.

Uchwała nr IV/17/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 luty 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007rok. Na podstwie art.18 ust.2 pkt4, pkt.9 lit."d" oraz litera "i" ustawy zdnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art.165, art.188 ust 2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach...