Prawo miejscowe (2004)

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/98/2004Rady Gminy SztutowoZ dnia 24 marca 2004r.W sprawie budżetu Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/98/2004 Rady Gminy Sztutowo Z dnia 24 marca 2004r. W sprawie budżetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 i pkt9 lit d ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art. 48, art.109 ust.1 i 2, art.116, art. 124 ustawy...