Prawo miejscowe (2006)

Wybierz rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za II kwartał 2006roku

INFORMACJA Zgodnie z art.14 pkt.1Ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104/ Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za II kwartał 2006roku. dochody - plan 8.349.020 wykonanie 5.215.162zł wydatki - plan 9.278.552 wykonanie 3.787.391zł...

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I kwartał 2006roku.

INFORMACJA Zgodnie z art.14 pkt.1Ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104/ Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I kwartał 2006roku. Wykonane dochody - 3.043.709zł Wykonane wydatki - 1.735.086zł Nadwyżka...

Uchwała Nr XXXI/230/05 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30grudnia 2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

Uchwała Nr XXXI/230/05 Rady Gminy Sztutowo Z dnia 30grudnia 2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 i pkt9 lit d ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art. 48, art.109 ust.1 i 2, art.110, art.116,art.128, art.124...

Uchwała Nr XXXI/230/05 Rady Gminy Sztutowo Z dnia 30grudnia 2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXI/230/05 Rady Gminy Sztutowo Z dnia 30grudnia 2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4 i pkt9 lit d ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art. 48, art.109 ust.1 i 2, art.110, art.116,art.128, art.124...