Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert: Założenie lokaty terminowej w kwocie 3.500.000,00 zł w terminie to 27.12.2010 r.

ZAPPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Sztutowo z siedzibą ul. Gdańska 55 , 82-110 Sztutowo, NIP 579-207-09-86 tel. 055 247 81 51 faks: 055 247 83 96 adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl 2. Przedmiot zamówienia: Założenie lokaty terminowej w kwocie 3.500.000,00...

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie”

Sztutowo, 2010-09-14 UZ.3411-12/10 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja...

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie”

Sztutowo, 2010-09-08 UZ.3411-12/10 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa...

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie”

Sztutowo, 2010-09-06 UZ.3411-12/10 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa...

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Sztutowie”

Sztutowo, 2010-09-03 UZ.3411-12/10 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Sztutowie w meble szkolne oraz sprzęt komputerowy w ramach projektu „Przebudowa...