Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) przedmiot zamówienia: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo

UZ.3411-18/08 Sztutowo, dnia 22.12.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Przedmiot zamówienia: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo. I. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo www.sztutowo.ug.gov.pl info@sztutowo.ug.gov.pl ...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

UZ.3411-17/08 Sztutowo, dnia 14.11.2008r. Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont cząstkowy drogi gminnej Łaszka – Grochowo Drugie o nawierzchni brukowej – etap II numer postępowania UZ.3411-17/08 Umowa została zawarta w dniu 14.11.2008r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem...

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy drogi gminnej Łaszka - Grochowo Drugie o nawierzchni brukowej - etap II

UZ.3411-17/08 Sztutowo, 2008-11-06 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy drogi gminnej Łaszka – Grochowo Drugie o nawierzchni brukowej- etap II Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

UZ.3411-16/08 Sztutowo, dnia 06.11.2008r. Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację Przedszkola w Sztutowie numer postępowania UZ.3411-16/08 Umowa została zawarta w dniu 06.11.2008r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RUPERTH”...

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Termomodernizacja Przedszkola w Sztutowie

UZ.3411-16/08 Sztutowo, 23.10.2008r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Termomodernizacja Przedszkola w Sztutowie Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

UZ.3411-15/08 Sztutowo, dnia 20.10.2008r. Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięć: 1) Rozbudowa portu w Kątach Rybackich oraz 2) Budowa przystani żeglarskiej w Sztutowie - planowanych do realizacji w ramach projektu...

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postepowania) na przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy drogi gminnej Łaszka - Grochowo Drugie o nawierzchni brukowej - etap II.

UZ.3411-17/08 Sztutowo, dnia 16.10.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy drogi gminnej Łaszka – Grochowo Drugie o nawierzchni brukowej – etap II. 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo www.sztutowo.ug.gov.pl info@sztutowo.ug.gov.pl ...

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przedmiot zamówienia: Termomodernizacja Przedszkola w Sztutowie

UZ.3411-16/08 Sztutowo, dnia 29.09.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja Przedszkola w Sztutowie 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo www.sztutowo.ug.gov.pl info@sztutowo.ug.gov.pl 2. Określenie trybu zamówienia: ...

Zawiadomienie (ogloszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

UZ.3411-15/08 Sztutowo, 2008-09-23 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięć: 1) Rozbudowa portu w Kątach Rybackich oraz 2) Budowa przystani żeglarskiej...

Ogłoszenie o zawarciu umowy przedmiot zamówienia: Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Szkolnej w Sztutowie

WE.3411-12/08 Sztutowo, dnia 04.09.2008r. Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Szkolnej w Sztutowie numer postępowania WE.3411-12/08 Umowa została zawarta w dniu 04.09.2008r. z Wykonawcą: FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba Ul. Kolejowa...