Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie - Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości...

Zawiadomienie - Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 9 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁY SIĘ W DNIU 25 września 2015 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁY SIĘ W DNIU 25 września 2015 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁY SIĘ W DNIU 10 WRZEŚNIA 2015 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

INFORMACJA O WYNIKU Drugiego PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁY SIĘ W DNIU 10 września 2015 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U....

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo Położenie ulica

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych,niezabudowanych położonych w Sztutowie.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Sztutowie. Położenie ulica Numer działki

Zawiadomienie - Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 31 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 wywieszony został wykaz nieruchomości...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbyły się w dniu 3 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ), podaję do publicznej wiadomości: Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbyły się w dniu...

Zawiadomienie - Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 wywieszony został wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Sztutowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Sztutowie. Położenie ulica Numer działki