Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu przedmiot zamówienia: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo

UZ.3411-10/09 Sztutowo, 31.12.2009r. Sztutowo: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sztutowo , ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, woj....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia , przedmiot zamówienia: Budowa parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci

UZ. 3411-9/09 Sztutowo, 29.12.2009r. Sztutowo: Budowa parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci Numer ogłoszenia: 444194 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

UZ.3411-9/09 Sztutowo, 19.11.2009r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Budowa parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....

Zaproszenie do składania ofert

Sztutowo 2009-11-.... IR.7041-7/09 …………. …………………………………... …………………………………… …………………………………… ...

Zaproszenie do składania ofert

Sztutowo 2009-11-.... IR.7041-9/09 …………. …………………………………... …………………………………… …………………………………… ...

Zaproszenie do składania ofert

Sztutowo 2009-11-.... IR.7041-8/09 …………. …………………………………... …………………………………… …………………………………… ...

Zaproszenie do składania ofert

Sztutowo 2009-11-.... IR.7041-6/09 …………. …………………………………... …………………………………… …………………………………… ...

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiot zamówienia: Budowa parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci

UZ.3411-9/09 Sztutowo, 04.11.2009r. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci”. Niniejszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r....

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiot zamówienia: Budowa parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci

UZ.3411-9/09 Sztutowo, 03.11.2009r. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci”. Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło...

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiot zamówienia: Budowa parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci

UZ.3411-9/09 Sztutowo, 29.10.2009r. Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę parku publicznego z urządzeniami zabawowymi dla dzieci”. Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu...