Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rok 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Budowa przepompowni wód deszczowych wraz z fragmentem sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej z przewiertami, w ramach inwestycji pn. Odwodnienie dróg wraz z przebudową istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich.

Sztutowo 2014-10-06 UZ.2710.16.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Budowa przepompowni wód desz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo- część I

Sztutowo 2014-08-20 UZ.2710.13.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji b

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo- część II

Sztutowo 2014-08-19 UZ.2710.13.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji b

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 28 w Płoninie, Gmina Sztutowo

Sztutowo 2014-08-18 UZ.2710.14.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi rolnicze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sztutowo na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015

Sztutowo 2014-08-07 UZ.2710.11.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-07-03 UZ.2710.14.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborde

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamowienia: Remont pomostu cumowniczego w ramach zadania: Modernizacja i rozbudowa przystani żeglarskiej w Sztutowie w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-05-06 UZ.2710.10.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Remont pomostu cumow

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu: Rewitalizacja centrum wsi Sztutowo poprzez urządzenie alei spacerowej.

Sztutowo 2014-04-25 UZ.2710.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie wraz z budową i