Prawo miejscowe

Wybierz rok

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Sztutowo

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Sztutowo prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz. U. 69 poz. 636 z 2003 r.)