Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr IV/17/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 luty 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007rok.

Uchwała nr IV/17/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 luty 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007rok. Na podstwie art.18 ust.2 pkt4, pkt.9 lit."d" oraz litera "i" ustawy zdnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art.165, art.188 ust 2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach...

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za II kwartał 2006roku

INFORMACJA Zgodnie z art.14 pkt.1Ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104/ Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za II kwartał 2006roku. dochody - plan 8.349.020 wykonanie 5.215.162zł wydatki - plan 9.278.552 wykonanie 3.787.391zł...

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I kwartał 2006roku.

INFORMACJA Zgodnie z art.14 pkt.1Ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104/ Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I kwartał 2006roku. Wykonane dochody - 3.043.709zł Wykonane wydatki - 1.735.086zł Nadwyżka...