Prawo miejscowe (2010)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXIX/358/2010 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 19 października 2010r w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo

UCHWAŁA NR XXXIX/358/2010 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 19 października 2010r w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo z przeprowadzonej kontroli .

UCHWAŁA NR XXXIX/354/ 2010 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 19 października 2010r zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2009-2013 dla Gminy Sztutowo”

UCHWAŁA NR XXXIX/354/ 2010 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 19 października 2010r zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2009-2013 dla Gminy Sztutowo” Na podstawie art.