Prawo miejscowe (2010)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/10 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 września 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z przebudową drogi powiatowej w Kątach Rybackich .

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/10 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 28 września 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z przebudową drogi powiatowej w Kątach Rybackich . Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Uchwała Nr XXXVI/337/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 sierpnia 2010r w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Krynicy regionów Kaliningradu (Rosja) i Kłajpedy (Litwa).

Uchwała Nr XXXVI/337/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 sierpnia 2010r w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Krynicy Morskiej, gminy Stegna, miasta Ustki oraz organizacji publicznych i pozarządowych regionów Kaliningradu (Rosja) i Kłajpedy (Litwa). Na podstawie art.7 ust.1 p

Uchwała Nr XXXVI/336/2010 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 19 sierpnia 2010r w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Krynicy Morskiej, gminy Stegna, oraz organizacji publicznych i pozarządowych regionów Kaliningradu (Rosja) i Kłajpedy (Litwa).

Uchwała Nr XXXVI/336/2010 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 19 sierpnia 2010r w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Krynicy Morskiej, gminy Stegna, oraz organizacji publicznych i pozarządowych regionów Kaliningradu (Rosja) i Kłajpedy (Litwa). Na podstawie art.7 ust.1