Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: wykonanie niżej wymienionych opracowań: 1. Aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo na lata 2004-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2016” 2. Aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy...