Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) WE.3411-9/08 na przedmiot zamówienia:Dowóz dzieci z terenu Gminy Sztutowo do Zespołu Szkół w Sztutowie oraz Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym 2008/2009

WE.3411-9/08 Sztutowo, dnia 04.07.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sztutowo do Zespołu Szkół w Sztutowie oraz Przedszkola w Sztutowie w roku szkolnym 2008/2009 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

WE.3411-6/08 Sztutowo, dnia 27.06.2008r. Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Remont budynku mieszkalnego w Grochowie Pierwszym numer postępowania WE.3411-6/08 Umowa została zawarta w dniu 26.06.2008r. z Wykonawcą: ALBREKS Sp. z o.o. Ul. Stolnika 12A, 80-119 Gdańsk ...

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) WE.3411-8/08 na przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ulica Zalewowa w Sztutowie

WE.3411-8/08 Sztutowo, dnia 19.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ulica Zalewowa w Sztutowie 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo www.sztutowo.ug.gov.pl info@sztutowo.ug.gov.pl 2. Określenie trybu...

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postepowania) WE.3411-7/08 na przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Zalewowa-Obozowa

WE.3411-7/08 Sztutowo, dnia 17.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Zalewowa – Obozowa w Sztutowie 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo www.sztutowo.ug.gov.pl info@sztutowo.ug.gov.pl ...

Ogłszenie o zawarciu umowy

WE.3411-5/08 Sztutowo, dnia 29.04.2008r. Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku Urzędu Gminy Sztutowo numer postępowania WE.3411-5/08 Umowa została zawarta w dniu 29.04.2008r. z Wykonawcą: UNI – BEL Sp. z o.o. , ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg Cena ofertowa...

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: wykonanie niżej wymienionych opracowań: 1. Aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo na lata 2004-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2016” 2. Aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy...