Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Sztutowo, dnia 2018-04-20 Sprostowanie W ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Sztutowie, przeznaczonych pod stację benzynową

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 760/11 Sztutowo ul. Obozowa

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań (Dz. U. 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 760/10 Sztutowo ul. Obozowa

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań (Dz. U. 2014 r. poz. 1490)

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 23 lutego 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie §