Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy o ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działki nr 50/30 i 49/12 obręb Sztutowo

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu