Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 760/11 Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz....

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 760/10 Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490),...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP...

Informacja dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Sztutowo, dnia 2018-04-20 Sprostowanie W ogłoszeniach Wójta Gminy Sztutowo z dnia 6.04.2018 r. dotyczących ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych: 1) w Groszkowie, Gmina Sztutowo: działka nr 72/3 oraz dz. nr 73/6 2) w Groszkowie, Gmina Sztutowo: działka nr 72/5 3)...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Sztutowie, przeznaczonych pod stację benzynową

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych działka nr 72/5 Groszkowo

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Groszkowie, Gmina Sztutowo Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza Netto w zł Wysokość...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych działka nr 72/3, 73/6 Groszkowo

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Groszkowie, Gmina Sztutowo Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza Netto w zł Wysokość...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 760/11 Sztutowo ul. Obozowa

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań (Dz. U. 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej...