Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 760/10 Sztutowo ul. Obozowa

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań (Dz. U. 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy...

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 28 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy...

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 23 lutego 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490),...

Ogłoszenie Wójta Gminy o ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działki nr 50/30 i 49/12 obręb Sztutowo - na sprzedaż nieruchomości położonej w Sztutowie tj. działka Nr 49/2 o pow. 252 m2 KW GD2M/00040097/4 cena wywoławcza 36.000 zł...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl został...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl został...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 11 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości...