Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 22 maja 2018 r. w sprawie sprzedażay działek 295, 296 obręb sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 22 maja 2018 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie &sec

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 72/3, 73/6 Groszkowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przeta

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 72/5 Groszkowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 760/11 Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 760/10 Sztutowo

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie &sec

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu

Informacja dot. przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Sztutowo, dnia 2018-04-20 Sprostowanie W ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Sztutowie, przeznaczonych pod stację benzynową

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż...