stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy :
1) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) przyjmowanie deklaracji,
3) przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności za odpady komunalne,
4) prowadzenie rejestru odpisów i przypisów,
5) prowadzenie spraw z zakresu zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) przygotowywanie decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, odroczeń, zwolnień, dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie składanych deklaracji,
8) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich realizacja,
9) współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne,
10) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków,
11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
12) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
13) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stanowiska

Podinspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Zamówienia Publiczne

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2014 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1275
15 marca 2019 10:07 (Agnieszka Piórko) - Dodanie stanowiska: Referent.
04 kwietnia 2018 09:55 (Anna Góra) - Dodanie stanowiska: Referent.
04 kwietnia 2018 09:55 (Anna Góra) - Usunięcie stanowiska: Młodszy referent.