Stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie

1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
a) wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez udzielanie pomocy
w zakresie należytego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze,
b) wspieranie ochotniczych straży pożarnych w działaniach zmierzających do osiągnięcia pełnych składów osobowych sekcji gaśniczych i pomocniczych oraz odpowiednich warunków garażowania i przechowywania sprzętu.
c) współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
d) inspirowanie i organizowanie prac konserwacyjnych samochodów pożarniczych
i motopomp,
e) przedkładanie potrzeb w zakresie wyposażania w sprzęt i finansowania OSP,
f) organizowanie działalności szkoleniowej dla członków OSP jak również organizowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich,
g) ścisła współpraca z Zarządem Gminnym OSP,
h) inspirowanie i organizowanie działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
3. Nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie gminy.
4. Nadzór nad wystrojem gminy podczas uroczystości lokalnych i państwowych.
5. Nadzór i koordynacja nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników obsługi oraz pracowników skierowanych na prace społeczno - użyteczne.
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg.
8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym.
9. Wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz licencji na świadczenie usług transportowych.
10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji szczegółowej.

Stanowiska

Stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie

Informacje

Stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie - Jacek Charliński

1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
a)wspieranie jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez udzielanie pomocy
w zakresie należytego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze,
b)wspieranie ochotniczych straży pożarnych w działaniach zmierzających do osiągnięcia pełnych składów osobowych sekcji gaśniczych i pomocniczych oraz odpowiednich warunków garażowania i przechowywania sprzętu.
c)współpraca z Państwową Strażą Pożarną,
d)inspirowanie i organizowanie prac konserwacyjnych samochodów pożarniczych
i motopomp,
e)przedkładanie potrzeb w zakresie wyposażania w sprzęt i finansowania OSP,
f)organizowanie działalności szkoleniowej dla członków OSP jak również organizowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich,
g)ścisła współpraca z Zarządem Gminnym OSP,
h)inspirowanie i organizowanie działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
3. Nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie gminy.
4. Nadzór nad wystrojem gminy podczas uroczystości lokalnych i państwowych.
5. Nadzór i koordynacja nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników obsługi oraz pracowników skierowanych na prace społeczno - użyteczne.
6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg.
8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym.
9. Wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz licencji na świadczenie usług transportowych.
10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji szczegółowej.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2008 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1580
26 sierpnia 2016 09:08 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
25 sierpnia 2016 09:00 (Aldona Godek) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie .
25 sierpnia 2016 08:58 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.