stanowisko ds. finansowych

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. księgowości finansowej należy:
1) Prowadzenie rejestru opłat:
- najmu i dzierżawy gruntów,
- skarbowej,
- miejscowej
2) przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
3) zbiorcze prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług oraz rozliczanie podatku VAT,
4) księgowanie dochodów organu budżetu – ewidencja budżetowa,
5) księgowanie dochodów jednostki – Urząd Gminy
6) księgowanie opłaty miejscowej, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego, opłaty
skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu darowizny oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie,
7) udostępnianie informacji w zakresie zadłużenia w opłacie czynszu i innych opłat najemców lokali komunalnych dla stanowiska ds. remontów obiektów komunalnych,
8) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu poboru opłaty miejscowej w tym;
-rozliczanie kwitariuszy z pobranych opłat,
-naliczanie inkasa.

Stanowiska

Inspektor

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1065
26 sierpnia 2016 09:07 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
09 listopada 2015 11:56 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
04 czerwca 2014 12:18 (Aldona Godek) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.