stanowisko ds. techniczno- kancelaryjnych

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. techniczno- kancelaryjnych należy :
1) Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu oraz sekretariatu Wójta.
2) Prowadzenie archiwum Urzędu.
3) Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu.
4) Administrowanie siecią komputerową;
5) Zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji komputerów przez zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup nowego sprzętu w miarę potrzeb.
6) Nadzór nad pracą centrali telefonicznej.
7) Udzielanie stałych konsultacji pracownikom Urzędu dotyczących eksploatowanego oprogramowania, prowadzenie szkoleń doraźnych (po zmianie aktualizacji oprogramowania lub po wdrożeniu nowych programów).
8) Udzielanie kompleksowej informacji interesantom o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw.
9) Przyjmowanie podań i korespondencji wpływającej do Urzędu.
10) Wszechstronna pomoc w wypełnianiu druków, formularzy, pism, wniosków i podań.
11) Prowadzenie ewidencji zakupionego sprzętu i materiałów z funduszu sołeckiego.

Stanowiska

Dokumenty

Zamówienia Publiczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1211
04 kwietnia 2018 09:54 (Anna Góra) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
04 kwietnia 2018 09:53 (Anna Góra) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
04 kwietnia 2018 09:53 (Anna Góra) - Zmiana danych jednostki.