stanowisko ds. oświaty

Do podstawowych obowiązków stanowiska ds. oświaty należy :
1) nadzór nad pracą centrali telefonicznej,
2) prowadzenie rejestrów i zbiorów Zarządzeń Wójta Gminy,
3) prowadzenie spraw z zakresu zawieranych umów dotyczących obsługi urzędu tj. obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa telekomunikacyjna itp.,
4) wszechstronna pomoc w wypełnianiu druków, formularzy, pism, wniosków i podań,
5) administrowanie siecią komputerową poprzez zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji komputerów przez zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup nowego sprzętu w miarę potrzeb,
6) prowadzenie archiwum Urzędu,
7) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo – wychowawcze poprzez:
a) prognozowanie i rozliczanie dotacji podręcznikowej,
b) prowadzenie spraw z zakresu dowozu dzieci oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół, placówek i ośrodków,
c) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
d) prowadzenie spraw w zakresie organizacji konkursu na dyrektorów placówek oświatowych oraz spraw związanych z ocena ich pracy,
e) prowadzenie spraw w zakresie przygotowywania uchwał i zarządzeń w sprawie rekrutacji uczniów i przedszkolaków do placówek oświatowych,
f) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Wójta nagród dla uczniów
i nauczycieli,
g) prowadzenie spraw z zakresu wypełniania obowiązku szkolnego,
h) prowadzenie spraw związanych z ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3,
8) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w zakresie prawidłowości naliczania subwencji, analiz i wprowadzeń do systemu,
9) prowadzenie spraw związanych z arkuszem organizacyjnym szkoły i przedszkola,
10) prowadzenie statystyk w zakresie wynagrodzeń nauczycieli,
11) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania do szkoleń nauczycieli - planowanie
i rozliczanie,
12) prowadzenie spraw z zakresu planowania budżetu szkoły i przedszkola,
13) prowadzenie spraw z zakresu zastępstw nauczycieli.
14) przyjmowanie podań i korespondencji wpływającej do Urzędu,
15) prowadzenie spraw z zakresu poczty wychodzącej z Urzędu.

Stanowiska

Dokumenty

Zamówienia Publiczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Godek
Ilość wyświetleń: 1292
14 lutego 2020 13:31 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
14 lutego 2020 13:22 (Aldona Godek) - Zmiana danych jednostki.
04 kwietnia 2018 09:54 (Anna Góra) - Dodanie stanowiska: Inspektor.