Ogłoszenie o zamówieniach rok 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamowienia: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 28 w Płoninie, Gmina Sztutowo

Sztutowo 2014-07-29 UZ.2710.14.2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Modernizacja drogi rolniczej dz. nr 28 w P

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamowienia: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sztutowo na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015

Sztutowo 2014-07-25 UZ.2710.11.2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: Dowóz uczniów do placówek oświatowyc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

Sztutowo 2014-07-25 UZ.2710.13.2014 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 153947-2014 z dnia 2014-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sztutowo 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji trzech budynków w ramach zadania pn. II etap Termomodernizacji budynków użyteczności p

Zmiana treści SIWZ, przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

Sztutowo 2014-07-25 UZ.2710.13.2014 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia:

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

Sztutowo, 2014-07-23 UZ.2710.13.2014 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego,

Ogłoszenie o zamówieniu, przedmiot zamowienia: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo

Sztutowo 2014-07-15 UZ.2710.13.2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip_sztutowo.bipgmina.pl Sztutowo: II etap Termomodernizacji budynków użyteczności pu

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-06-04 UZ.2710.12.2014 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia:

Wyjaśnienie treści SIWZ, przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure

Sztutowo 2014-06-03 UZ.2710.12.2014 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: