Prawo miejscowe (2014)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXXVI/362/2014 RADY GMINY SZTUTOWOz dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/362/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sztutowo &n

UCHWAŁA NR XXXVI/361/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/361/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezab

UCHWAŁA NR XXXVI/361/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/361/2014 RADY GMINY SZTUTOW z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/360/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/360/2014 RADY GMINY SZTUTOWO &n

UCHWAŁA NR XXXVI/359/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/359/2014 RADA GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawie

UCHWAŁA NR XXXVI/358/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/358/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Kąty Rybackie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ust

UCHWAŁA NR XXXVI/357/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/357/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawien

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 24 lipca 2014 r.

K.G.0002.36.2014 PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014 z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo odbytej w dniu 24 lipca 2014 r. PUNKT 1